Verregaande automatisering van uw huis

Door de automatisering bevrijdt PowerMax de eigenaar van dagelijkse huishoudelijke taken. Hierdoor komt tijd vrij om zich bezig te houden met de werkelijk belangrijke zaken in het leven, en worden daarbij nog kosten bespaard.

PowerMax beheert op grond van een tijdschema, op basis van een gebeurtenis of door een druk op een knop de verlichting en de elektrische apparatuur en maakt hiervoor gebruik van de door Visonic ontwikkelde X-10 technologie. De PowerMax kan de verlichting en de elektrische apparatuur besturen (bi-directioneel X-10) en de lichtsterkte van lichtbronnen wijzigen. PowerMax is een krachtig hulpmiddel voor het beheer van elektriciteit. Over de gehele wereld is energiebesparing tot een belangrijk onderwerp geworden, en met het schaarser worden van de natuurlijke hulpbronnen is de prijs van elektriciteit sterk gestegen. Een PowerMax is dan ook is meer dan alleen gemakkelijk: de automatisering van het huis maakt een slim beheer van het verbruik van het energie gezinsbudget mogelijk.

Geautomatiseerde routines kunnen vooraf worden ingesteld en door een druk op een knop of met een telefoongesprek worden ingeschakeld. Als een bewoner thuiskomt, wordt op een knop gedrukt en het systeem kan zodanig worden geprogrammeerd dat het gelijktijdig de deur van de garage opent, de buitenlichten inschakelt, het alarmsysteem uitschakelt en de televisie en de boiler aanzet. De gebruikers kunnen de geautomatiseerde routines op basis van hun persoonlijke behoeften instellen. In noodsituaties, zoals bij brand, zal het systeem niet slechts een melding genereren, maar ook de ventilatie en de verlichting om de rook de verdrijven en de gang te verlichten, zodat de gezinsleden het pand kunnen verlaten.

Elke PowerMax is uitgerust met de modernste technologie zodat de eigenaar van het huis hier zijn voordeel mee kan doen en comfortabeler, plezieriger en goedkoper kan leven.

PowerMax beheert:

  • Verlichting Audio en TV
  • Verwarming en koelsystemen
  • Irrigatie systemen
  • Huishoudelijke apparatuur